Procent na rzecz OSP


1% podatku
W roku 2016 za rok podatkowy 2015
na rzecz  OSP Niedomice
    Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedomicach zwraca się z gorącą prośbą do druhów strażaków, ich rodzin, mieszkańców oraz  naszych sympatyków o przekazanie 1% z kwoty podatku- obliczonego przy rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) – na rzecz naszej jednostki. Za uzyskane pieniądze z darowizny będziemy mogli zakupić niezbędny sprzęt pożarniczy i ratowniczy, umundurowanie oraz odzież ochronną jak również przeznaczyć je na szkolenia członków OSP.
    Nasza jednostka powstała w 1902 roku. Od 2011 roku została włączona w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na wyposażeniu jednostki są dwa samochody ratowniczo-gaśnicze. Jednostka liczy około 60 druhów.
Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać pełną nazwę Związku i nr w Krajowym Rejstrze Sądowym tj. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, nr KRS 0000116212.
Koniecznie jest również wpisanie w rubryce : INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE cel szczegółowy 1%” tj.  wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres, czyli
OSP NIEDOMICE, NIEDOMICE, 33-132 UL.NIEDOMICKA 4, WOJ. MAŁOPOLSKIE.
Przykładowy wzór części  deklaracji dotyczącej wniosku:
 procent 
Wszystkich podatników, którym na sercu leży rozwój i kontynuacja tradycji ruchu strażackiego, wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie Apelujemy o wspólne zaangażowanie się w kampanię
„1% podatku dla Związku OSP RP”

Z poważaniem Zarząd oraz druhowie OSP KSRG Niedomice

SPONSORZY

112.jpg
z nami.jpg