Bóle w klatce piersiowej

Postępowanie w przypadku bólu w klatce piersiowej
 
Do najczęstszych stanów zagrożenia życia, którym towarzyszy ból w klatce piersiowej, zaliczamy: zawał
mięśnia sercowego, dusznicę bolesną niestabilną, rozwarstwienie ściany aorty, zatorowość płucną,
pęknięcie przełyku, odmę zastawkową. Należy pamiętać, a
by zawsze zapytać pacjenta, czy odczuwa aktualnie ból. Jeżeli tak, trzeba poprosić, aby wskazał je
go lokalizację.
Ból w klatce piersiowej: objawy mogące sugerować podejrzenie zawału serca:
−duszność,
−wymioty
−bladość,
−zimne poty,
−strach,
−ból zlokalizowany za mostkiem.
Charakter bólu:
−piekący, rozrywający, uczucie ciężaru na klatce piersiowej,
−trwający ponad 20 min. pomimo odpoczynku i leków.
Postępowanie. WEZWIJ POMOC!
−pozycja siedząca - zakaz chodzenia!
−dopływ świeżego powietrza,
−rozluźnij ubranie,
−wsparcie psychiczne - nie panikujemy,
−nie podajemy leków, picia ani jedzenia.