MDP w Komendzie Miejskiej Pańswowej Straży Pożarnej

W sobotę 11 lutego 2023 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Niedomice udała się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Po strażnicy oprowadził nas dh Piotr Kostrzewa - prezes naszej jednostki oraz zawodowy strażak pełniący służbę w PSP JRG 1 w Tarnowie. Mali druhowie mieli okazję zobaczyć wozy strażackie z całym wyposażeniem, sprzęt gaśniczy oraz stroje w jakie ubierają się strażacy do akcji.