Zarząd

 • Prezes: Piotr Kostrzewa 
 • Zastępca prezesa: Adrian Kasztelewicz 
 • Naczelnik: Krzysztof Panek 
 • Zastępca naczelnika: Piotr Major 
 • Sekretarz: Michał Szymański 
 • Skarbnik: Grzegorz Poręba 
 • Kronikarz: Iwona Moskal 
 • Gospodarz: Marcin Dembiński 
 • Członek zarządu: Krzysztof Jaje 

Komisja rewizyjna:

 • Przewodniczący: Dominik Wolański 
 • Sekretarz: Filip Solak 
 • Członek: Maciej Kotapka