Procent na rzecz OSP

1% podatku
W roku 2020 za rok podatkowy 2019
na rzecz  OSP Niedomice

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedomicach zwraca się z gorącą prośbą do druhów strażaków, ich rodzin, mieszkańców oraz  naszych sympatyków o przekazanie 1% z kwoty podatku- obliczonego przy rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) – na rzecz naszej jednostki. Za uzyskane pieniądze z darowizny będziemy mogli zakupić niezbędny sprzęt pożarniczy i ratowniczy, umundurowanie oraz odzież ochronną jak również przeznaczyć je na szkolenia członków OSP. Nasza jednostka powstała w 1902 roku. Od 2011 roku została włączona w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na wyposażeniu jednostki są dwa samochody ratowniczo-gaśnicze. Jednostka liczy około 60 druhów.

Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać pełną nazwę Związku i nr w Krajowym Rejstrze Sądowym tj. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, nr KRS 0000116212.

Koniecznie jest również wpisanie w rubryce : INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE cel szczegółowy 1% tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres, czyli

OSP NIEDOMICE, NIEDOMICE, 33-132 UL.NIEDOMICKA 4, WOJ. MAŁOPOLSKIE.

Przykładowy wzór części  deklaracji dotyczącej wniosku:


 procentWszystkich podatników, którym na sercu leży rozwój i kontynuacja tradycji ruchu strażackiego, wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie Apelujemy o wspólne zaangażowanie się w kampanię  „1% podatku dla Związku OSP RP”

Z poważaniem Zarząd oraz druhowie OSP KSRG Niedomice