Wsparcie

 Prośba o wsparcie naszej jednostki

            Z kim w naszym społeczeństwie kojarzy się strażak - ochotnik? Z poczuciem bezpieczeństwa, chęcią pomocy, radością czerpaną z ochrony życia i mienia innych ludzi. Tacy właśnie chcemy być dla naszej niedomickiej i gminnej społeczności. Chcemy być kimś, na kim mieszkańcy mogą polegać i komu ufają.

            Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedomicach funkcjonuje nieprzerwanie  od ponad 100 lat. W tym czasie nasi strażacy wielokrotnie brali udział w akcjach pożarniczych, przeciwpowodziowych, sytuacjach, gdy zagrożone było życie mieszkańców. Każdorazowo ochotnicy narażają własne życie, by pomagać innym, działając w myśl zasady: „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Codziennie dbamy o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców Niedomic i gminy Żabno.

            Działania, jakie podejmujemy łączą się jednak z potrzebami finansowymi. Dysponujemy sprzętem, zakupionym częściowo dzięki własnemu wkładowi, po części dzięki pomocy władz naszej gminy. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy piknik, mający  na celu zbiórkę środków na nowe wyposażenie i poprawę stanu technicznego budynku remizy. Jednakże nasze działania to wciąż zbyt mało. Potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, by ratować innych w niebezpiecznych i zagrażających życiu sytuacjach. Nasza remiza  od wielu lat wymaga remontu, począwszy od prostych prac technicznych, kończąc  na przebudowie sieci elektrycznej i sieci wodno-kanalizacyjnej.

            Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą zarówno do przedsiębiorstw  jak i do osób prywatnych o wsparcie dla naszej jednostki w postaci środków pieniężnych, sprzętu bądź materiałów, których potrzebujemy. Możesz również przekazać 1 % podatku na rzecz Naszej Jednostki z rocznego zeznania podatkowego. Czasami nawet ci, którzy  na co dzień pomagają, potrzebują Waszej pomocy…

             Każde wsparcie, jakim zostaniemy przez Państwa zostanie przez nas docenione  i odpowiednio wynagrodzone. Możemy Państwu zaproponować umieszczenie banerów  na stronie internetowej naszej jednostki, zamieszczenie wizytówek na kalendarzu strażackim, którego rozprowadzanie stało się już tradycją w naszej miejscowości, jak również osobiste podziękowania, potwierdzone wydaniem odpowiedniego certyfikatu.

             Pomaganie innym leży w naszej naturze, więc kiedy my potrzebujemy pomocy, zwracamy się do Państwa, jako do naszych przyjaciół. Dziękujemy za każdą możliwą pomoc  i wsparcie.

 

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Niedomicach

           

 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Żabnie 33-240 Żabno ul. J. Kilińskiego 6

numer konta : 70 8589 0006 0290 0930 5496 0001

kontakt: osp.niedomice @gmail.com

www.osp.niedomice.pl