Omdlenie

Postępowanie w przypadku omdlenia
 
Omdlenie to krótkotrwałe zaburzenie przepływu krwi przez mózg powodujące chwilowe niedotlenienie,
ustępujące samoistnie. Na skutek omdlenia następuje również krótkotrwały spadek ciśnienia tętniczego krwi.
W przypadku omdlenia:
−układamy poszkodowanego na plecach,
−unosimy mu nogi,
−kontrolujemy oddech i tętno,
−zapewniamy dostęp świeżego powietrza.