Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Dnia 10 lipca 2021 roku odbyło się w naszej jednostce zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na obradach podsumowano rok 2020, a następnie przyjęto plan działalności OSP KSRG Niedomice na rok 2021.
Głównym punktem zebrania było wybranie nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na 5-letnią kadencję, kończącą się w 2026 roku.
 
W głosowaniu wyłoniono zarząd w następującym składzie:
 • Prezes: Piotr Kostrzewa 
 • Zastępca prezesa: Adrian Kasztelewicz 
 • Naczelnik: Krzysztof Panek 
 • Zastępca naczelnika: Piotr Major 
 • Sekretarz: Michał Szymański 
 • Skarbnik: Grzegorz Poręba 
 • Kronikarz: Iwona Moskal 
 • Gospodarz: Marcin Dembiński 
 • Członek zarządu: Krzysztof Jaje 
 
 
Komisja rewizyjna:
 • Przewodniczący: Dominik Wolański 
 • Sekretarz: Filip Solak 
 • Członek: Maciej Kotapka 
 
Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:
 • Burmistrz Gminy Żabno Marta Herduś,
 • Sołtys wsi Niedomice Sylwia Kijowska,
 • Radny Rady Miejskiej w Żabnie Tadeusz Patriak,
 • Prezes Zarządu Gminnego ZOSP druh Jan Szpilski,
 • Honorowy Komendant Gminny Gminy Żabno druh Jan Bogacz.
 
W imieniu zarządu serdecznie dziękuje wszystkim obecnym druhom i druhnom oraz gościom za przybycie i wspólną debatę.